Lager BTW tarief op schilderwerk voor woonhuizen ouder dan 15 jaar.
Schilder- en stukadoorwerk is volgens de algemene regels onderworpen aan het BTW-tarief van 19%, maar sinds 1 januari 2000 is het BTW tarief voor schilderwerk verlaagd van 19% naar 6%.
Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van uw huur of koophuis.

Deze maatregel kan u een aanzienlijk voordeel opleveren!
In sommige gevallen vallen schilder- en stukadoorwerken echter (tijdelijk) onder een verlaagd BTW-tarief van 6%. Het gaat daarbij dan om de schilder- en stukadoorwerken aan persoon-
lijke verblijven (woningen) van tenminste 15 jaar oud. Het begrip 'woning' mag daarbij ruim worden opgevat.

Het gaat dus om alles wat tot een persoonlijk verblijf dient.

Dus van villa tot boerderij en van bungalow tot appartement. Maar ook de tijdelijk onbewoon-de woning, de tot woning verbouw de garage, de studentenkamer, de aanleunwoningen, de opdracht van een vereniging van eigenaars voor onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten van een flat en ook de 2de woning e.d. valt onder het lage tarief.

Praktijk aan huis
Wordt een woonhuis tevens als kantoor gebruikt (bijv. de praktijkwoning van de huisarts, tandarts, architect) dan is verdedigbaar dat eveneens het lage tarief van toepassing is, mits meer dan 50% van de woning daadwerkelijk als woning wordt gebruikt.
Bepalend is dus het feitelijke (beoogde) gebruik van het grootste deel van het betreffende pand.

- Het verlaagde tarief geldt alleen bij voldoende ouderdom van de woning. Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 15 jaar, is officieel bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet waardering onroerende zaken. In de praktijk wordt de ouderdom dus bepaald door het eerste feitelijke gebruik.

- Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen (denk aan de uit- of opbouw aan een bestaande woning) dan dient de woning tenminste voor de helft te bestaan uit delen die ouder zijn dan 15 jaar teneinde voor het geheel in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief.

- Overigens verlangt de Belastingdienst bij de administratie van de ondernemer in het schilders- of stukadoorsbedrijf een door de opdrachtgever af te geven ouderdomsverklaring.